torsdag 3. september 2009

En vanskelig lærers bekjennelse


Skoleåret er i gang for fullt, og da jeg var på vei hjem her om dagen tok jeg meg selv i å tenke, "Hvorfor gjør jeg det alltid så vanskelig for meg selv? "

Bakgrunnen for denne tanken er at jeg har hisset på meg en del av religionselevene mine med å lanserer et, i deres øyne, altfor utradisjonelt opplegg.

Ideen fikk jeg da vi øvde til eksamen i religion på slutten av forrige skoleår. Plutselig ville alle ha flere muntlige fremføringer, og alle ble bleke av angst da de skulle lage problemstilling, for hva i all verden var det for noe rart?!!

Min tanke var da at det må jo kunne gå an å gjøre dem bedre forberedt på muntlig eksamen? Etter en runde i tenkeboksen kom jeg opp med følgende:

Jeg deler klassen inn i tre grupper, A, B og C. Vi har tre vurderingssituasjoner hvert semester. I begynnelen av en periode får elevene en oversikt over kompetansemålene vi skal jobbe med. Den ene gruppen får beskjed om å ta utgangspunkt i et eller flere mål, lage problemstilling og ha en framføring. De to andre gruppene skal ha en vanlig skriftlig prøve i stoffet. Framføringene blir lagt i uken før prøvene, og i prøvetimene går framføringsgruppen til biblioteket og jobber med å legge stoffet de har funnet inn på skolens ressurswiki.

Ved neste vurderingssituasjon rullerer vi, slik at i løpet av disse tre vurderingssituasjonene, har alle hatt en framføring og to prøver.

Selv føler jeg at fordelene er mange. Elevene får mange forskjellige eleveforedrag i stedet for at alle har om nesten samme tema, lettere å ha god nytte av det til muntlig og tenker jeg når emnene er forskjellige. Gode linker og relevant stoff samles i wiki, noe alle etterhvert kan dra nytte av.

Tror også at elever som bearbeider stoff som andre skal lese og gjøre seg nytte av, gjerne jobber mer bevisst enn når de bare tar notater for seg selv.

På forhånd hadde jeg diskutert opplegget med andre lærere, og vi syntes det var en god ide.

Elevene var ikke like lette å overbevise.

De syntes det var urettferdig, og ja, jeg begynner å tro at hun hadde rett kursholderen som sa at "urettferdig" nok er det tredje ordet norske barn lærer seg... Elevene syntes altså dette var urettferig fordi de ikke til en hver tid skulle gjøre det samme. De var bekymret for at noen emner ville være lette å holde foredrag om og bli vanskelige på prøve.. Dessuten var flere redde for at andre skulle få for mye gratis gjennom wikien.

Jeg var nok ikke forberedt på at elevene skulle være så redde for å prøve noe nytt, og dette gjaldt selvsagt ikke alle, men de det gjelder har jo en tendens til å bli veldig synlige og ikke minst hørbare.

Heldigvis hadde jeg lagt ut en undersøkelse på It´s learning der alle kunne si meningen sin i fred og ro, og da kom det i alle fall fram at noen av elevene syntes dette var litt spennende også.

Etter et par uker med stønning og sukking over hvor umulig dette er, er nå første gruppe i gang med å lage framføringer. Det går visst greit og de har vel blitt vant med tanken. Jeg har prøvd å forklare dem at de må ha en videre horisont enn bare til klasseromsdøra. Elevene i parallellklassene har gjerne helt andre vurderingssituasjoner, og hvem vet hva de finner på på andre skoler!

Det største problemet her var nok at vi skulle gjøre noe de ikke hadde gjort før. Det ukjente skremmer, i klasserommet som ellers, og jeg har nok en gang erfart at de som er mest kritiske til nye måter å gjøre ting på ikke er "gamle travere", men elever. De er utrolig konservative.

Og det er da jeg sukker og lurer på hvorfor jeg ikke bare kan gjøre det enkelt for meg selv. Power Point hver time og lærerforedrag, det synes elevene er, sikkert kjedelig, men trygt. Men når de må gjøre noe selv, og gjerne noe de ikke har gjort tusen ganger før, da blir det fort bråk.

Elevene senket skuldrene litt da jeg til slutt fikk forklart dem at et slikt opplegg kommer jeg jo med fordi jeg tror det vil gagne dem. Det er jo ikke for min egen del. Jeg kunne tatt minste motstands vei, men hvem er vel tjent med en lærer som gjør det?

Image: 'Rentrée / Back to school'
www.flickr.com/photos/47757737@N00/2807999906

2 kommentarer:

Mette sa...

Det er rart hva noen elever ragerer på! Jeg synes jo dette var en god idè, og har gjort noe lignende i samfunnsfag. Da fikk elevene i lekse å sjekke ut de tre kapitlene vi skulle ha frem til jul og gi meg tilbakemdling om hva de ville ha framlegg om. Her var det rett og slett første mann til mølla som gjaldt!
Det er kanskje vansekelig for elevene å velge i religion og etikk siden temaene er så forskjellige? Men man kan også fordele gruppene på hele året og la dem ha muntlig framføring om hver sin religion.

Lykke til hvert fall!

Linn sa...

Takk for det. I fjor hadde jeg også "først til mølla - prinsipp, men ble mye rot da de ikke husket hva de hadde sagt de ville ha om, så jeg styrer det i år.

Noen får i år tema; religionskunnskap og religionskritikk, noen frå ulike religioner, noen får filosofi, noen etikk.. slik er livet, vi trekker forskjellige emner:)